Projekta grupa

1. Marija Dunce, Dr.fiz., pētniece

2. Aleksejs Kuzmins, Dr.fiz., projekta zinātniskais vadītājs

3. Jurijs Mastrikovs, Dr.fiz., vadošais pētnieks

4. Boriss Poļakovs, Dr.fiz., vadošais pētnieks

5. Sergei Vlassov, Dr.fiz., viespētnieks

6. Roberts Zabels, Dr.fiz., pētnieks

Ieguldījums tavā nākotnē

ESF
ES

CFI LU

Projekta realizācijas vieta:
Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts