Kontakti

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Ķengaraga iela 8
Rīga LV-1063
Latvija

Reģ. Nr. 351016
PVN Nr. LV90002124925

Tālrunis: (+371) 67251691
Fakss: (+371) 67132778

Ieguldījums tavā nākotnē

ESF
ES

CFI LU

Projekta realizācijas vieta:
Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts